Skip to main content

Duurzaam havenfestival

Bij de Havendagen Zierikzee staan we niet alleen garant voor een fantastisch evenement, maar we hechten ook veel waarde aan duurzaamheid en het behoud van onze prachtige omgeving. Dit jaar zetten we ons opnieuw in om een milieuvriendelijk en afvalarm festival te creëren. Hieronder lichten we enkele van onze duurzaamheidsinitiatieven toe:

  • Netten langs de waterkant: Om te voorkomen dat afval in de haven belandt, hangen we netten langs de waterkant. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat zo min mogelijk afval in ons water terechtkomt. We moedigen ook bezoekers aan om bewust om te gaan met hun afval en gebruik te maken van de afvalbakken die we op strategische plekken hebben geplaatst.
  • Gerecyclede bekers: We maken gebruik van gerecyclede bekers op de Havendagen. Deze bekers worden na gebruik ingezameld in aparte containers, zodat ze kunnen worden gerecycled. Dit draagt bij aan het verminderen van afval en het bevorderen van hergebruik. Om bezoekers te stimuleren hun bekers terug te brengen, hanteren we een systeem waarbij een extra euro wordt gerekend voor het eerste drankje als de beker niet wordt teruggebracht. Als bezoekers hun beker wel terugbrengen, betalen ze de reguliere prijs. Dit initiatief is vorig jaar succesvol gebleken en heeft bijgedragen aan een schonere festivalomgeving.
  • Aparte inzamelcontainers: Dit jaar hebben we aparte inzamelcontainers voor de gerecyclede bekers. Deze containers zorgen ervoor dat de bekers gescheiden worden ingezameld en vervolgens op een verantwoorde manier kunnen worden gerecycled. Op deze manier minimaliseren we de impact op het milieu en dragen we bij aan een duurzaam evenement.

We streven ernaar om continu onze duurzaamheidsinspanningen te verbeteren en te innoveren. Samen met onze bezoekers willen we een positieve impact hebben op het milieu en onze prachtige haven behouden voor toekomstige generaties. Help ook mee door bewust om te gaan met afval en gebruik te maken van de daarvoor bestemde faciliteiten.