Skip to main content

Huisregels

Hartelijk welkom op de havendagen

Tijdens u bezoek aan de havendagen in Zierikzee betreedt een gesloten evenemententerrein waar regels van toepassing zijn:

 • Het is verboden je met glaswerk op straat of openbare trottoirs te bevinden
 • Het is niet toegestaan eigen drank mee te brengen en/of in bezit hebben
 • Wapens* of voorwerpen welke kunnen dienen als wapens zijn verboden
 • Gebruiken of in bezit hebben van soft- en/ of harddrugs is verboden
 • Gebruik van Lachgas is verboden
 • Agressief, hinderlijk, verstorend en/ of intimiderend  gedrag is verboden
 • Het is bezoekers onder de 18 jaar niet toegestaan alcohol (zwak alcoholisch) in bezit te hebben
 • Het is niet toegestaan overlast voor de omwonende van ons evenement te bezorgen
 • Wildplassen verboden
 • U kunt mogelijk gecontroleerd worden middels visitatie (bijvoorbeeld tascontrole) of fouillering
 • Alle aanwijzingen van organisatie, personeel, hulpverleners en beveiliging dienen te worden opgevolgd
 • Wij als organisatie streven voor een nette haven tijdens de havendagen, deponeer uw afval in de daarbestemde afvalbakken

*Bij aantreffen volgt aanhouding en overdracht aan politie

Regels omtrent de vaartocht

 1. Meevaren geschiedt op eigen risico, het bestuur van de Stichting Promotie Havendagen Zierikzee en haar medewerkers, alsmede de schipper en bemanning van de schepen, stellen zich niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan u of aan derden
 2. Aanwijzingen van schipper, bemanning, reddingsbrigade en overige hulpverleners dienen direct opgevolgd te worden
 3. In verband met de veiligheid aan boord:
  – Zijn huisdieren aan boord verboden
  – Zijn buggy’s, kinderwagens, rollators en rolstoelen aan boord verboden
 4. Betreden van machinekamer en bemanningsverblijven is verboden, evenals het klimmen / zich begeven op andere delen als het dek.
 5. Het is niet toegestaan tijdens het vertrek, de vaartocht en aankomst met lichaamsdelen buiten de reling van het schip te begeven.
 6. Ontmeren en aanmeren van kotters is secuur en risicovol werk! Op scheepstrossen staan enorme krachten, blijft uit de buurt van trossen. Houdt benen en armen binnen boord.